سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب اشعشی سرخابی – آزمایشگاه پژوهشی الکترو شیمی، گروه شیمی فیزیک ، دانشکده شیمی ، دانشگاه
کیانی – آزمایشگاه پژوهشی الکترو شیمی، گروه شیمی فیزیک ، دانشکده شیمی ، دانشگاه

چکیده:

نانو ذرات نقره با استفاده از دو روش احیاء گرمائی و صوت شیمی در حضور PVP به عنوان پایدار کننده و آب به عنوان حلال سنتز سنتز شدند . در این کار از هیچ ماده ای به عنوان احیاء کننده استفاده نشد و یونهای نقره توسط رادیکالهای حاصله ازتخریب PVPدر اثر گرما در دمای ۷۰◦cو امواج التراسونی احیاء شدند . در این کار تاثیر جرم مولکولی PVP نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که نانوذرات نقره در حضورMw=1300000)PVP نسبت به (Mw=580000)PVP سریعتر احیا شده و کوچکتر هستند . نانوذرات نقره سنتز شده به روش صوت شیمی در فرکانس ارتعاشی KHz 24 به مدت ۱۰ دقیقه در مقایسه با روش احیاء گرمایی کوچکتر و دارای توزیع یکنواخت تری هستند .