مقاله سنتز نانو لوله هاي کربني به روش تخليه قوس الکتريکي در محيط مايع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: سنتز نانو لوله هاي کربني به روش تخليه قوس الکتريکي در محيط مايع
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو لوله هاي کربني
مقاله تخليه قوس الکتريکي
مقاله ميکروسکوپ الکتروني
مقاله طيف سنجي رامان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي هدي
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي نياسر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: جهان شاهي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، از روش تخليه قوس الکتريکي ساده شده، براي توليد نانو لوله هاي کربني چند جداره استفاده شده است. اين روش، به علت عدم نياز به تجهيزات خلا، سيستم مبدل حرارتي و گازهاي فعال يا بي اثر، نسبت به روش تخليه قوس الکتريکي در فاز گازي، به مراتب ساده تر و ارزان قيمت تر است. با استفاده از اين روش، نانو لوله هاي کربني با ايجاد تخليه قوس الکتريکي بين دو الکترود گرافيتي که در داخل يک محلول آبي قرار دارند، توليد مي شوند. در اين مقاله، اثرات ناشي از کاربرد کاتاليست هاي مختلف بر روي کيفيت رشد نانو لوله ها با استفاده از محلول NaCl به عنوان محيط انجام واکنش، بررسي شده است. همچنين، غلظت هاي مختلفي از کاتاليست ترکيبي Ni-Mo در سنتز اين ساختارها به کار برده شده است. نتايج محصولات بدست آمده در اين آزمايشات، با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)، طيف سنجي رامان و ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.