سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیمراد رشیدی – پژوهشگاه گاز و مرکز تحقیقات کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت
محمدمهدی اکبرنژاد – پژوهشگاه گاز و مرکز تحقیقات کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت
علی احمدپور – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی خدادادی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نانو لوله های کربنی (CNT) به روش نشاندن کاتالیستی بخار متان (CVD) بر روی کاتالیست Co/Mo/MgO تهیه گردیدند. کاتالیست به روش تلقیح تهیه شده و در ساخت ان از سوربیتول به منظورپراکندگی بهتر ذرات فلز روی سطح کاتالیست و کنترل تخلخل استفاده شد. رسوب گذاردن متان بر روی سطح کاتالیست در دمای ۹۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتی گراد موجب تولید نانو لوله با درصد بالایی از تکدیواره ان (SWNTs) گردید. بازدهی این عمل در بهترین شرایط واکنش و کاتالیست ۳۰۰% بوده که نانو لولههای با کیفیت بالا و قطر تقریبا یکسان (۴ نانومتر) از ان حاصل شده است.