سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سحر اکبرزاده باغبان – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
حسن ولی زاده – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
علی خانی – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

چکیده:
در این کار تحقیقاتی از واکنش تراکمی متیل هیدروکسیل آمین هیدروکلرید با آلدهیدها و کتون ها در حضور نانو ذرات بازی ZnO در شرایط بدون حلال و درمایع یونی C1[bmim] در اثر عمل سائیدن در دمای محیط نایترون های N- استخلافی با بکارگیری اصول شیمی سبز، با راندمان بالا تهیه شدند.