سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گلدسته زارعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- عضو هیات علمی گروه شیمی
اکرم قهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

در اینجا یک روش نوین و سریع برای سنتز هتروآروماتیک ایزواکسازولها با بهره بالا توضیح داده می شود. در این روش جدید با قرار دادن هترو آروماتیک کبالوکسیمها تحت تابش امواج ریز موج منجر به سنتز تریکبات مهم هتروآروماتیک ایزواکسازولها می شود. در مرحله اول هترو آروماتیک های اولیه سنتز شدند سپس این هترو آروماتیک ها کمپلکسهای کبالوکسیم مربوطه تهیه شدند و در مرحله آخر با استفاده از تابش امواج ریز موج هتر و ایزوواکسازولها تهیه شدند.