سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رفیعی نیا – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی و استادیار،گروه
مریم کبیری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
رعنا ایمانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
شاهین بنکدار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، تهیه نوعی اسفنج ژلاتینی شبکه ای شده به کمک عامل شبکه ای سا ز ۱- اتیل-۳- (۳- متیل آمینوپروپیل)-کربو دی ایمید (EDC)، بوده که ضمن داشتن خواص بند آورندگی خون، به راحتی در بدن تجزیه شود. طی این تحقیق، اثرات تغییر غلظت ژلاتین، مقدار عامل شبکه ای کننده و نیز دمای فریز کردن، روی خصوصیات مکانیکی، سرعت تخریب، توانایی جذب خون و تشکیل لخته ، سمیت سلولی و نیز گروه های عاملی بوجود آمده در ساختا ر نمونه های تهیه شده بررسی شدند. نتایج حاکی از این بود که دما برروی ساختار اسفنج ها و چگالی آنها اثر بسیار زیادی دا رد. همچنین غلظت ژلاتین روی خواص مکانیکی و قدرت همولیز تأثیرگذار بوده و تغییرات غلظت عامل شبکه ای کننده نیز علاوه بر تغییر خواص فیزیکی ، سمیت سلولی را تحت تأثیر قرار میدهد.