سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرزاآقا بابازاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده علوم پایه، گروه شیم
اصغر لسانی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی ، گروه شیمی کاربردی

چکیده:

نانوکامپوزیتهاطبقه ویژه ای از مواد هستند که دارای ویژگی های فیزیکی بی نظیر، پایداری و دوام محیطی خوب و پتانسیل کاربردی وسیع در ابعاد مختلف هستند. در این کار پزوهشی، نانوکامپوزیتهای پلی آنیلین – تیتانیوم دی اکسید توسط اکسیداسیون آنیلین هیدروکلراید با آغازگر آمونیوم پراکسی دی سولفات در حضور مقادیر متفاوتی از نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید تهیه شده اند. نانوکامپوزیتهای سنتزی توسط تکنیکهای SEM , TGA , UV-vis مورد ارزیابی قرار گرفته و خصوصیات آنها مطالعه گردیده است.نانوکامپوزیتهای حاصل قابلیتهای پلی آنیلین و نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید را با هم ترکیب نموده که می توانند کاربردهای وسیعیدر پوششهای رسانا، ذخیره بار، دیودهای نشر نور و… داشته باشند.