سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید یگانه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
فاطمه شهسواری – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، مرکز پویش اراک، ایران

چکیده:

در این کار پژوهشی تهیه گونه های جدید از الاستومرهای پلی ( یورتان – اوره ) با استفاده از تری اتیلن گلیکول – بیس ) -٤ آمینوبنزوات ) (TEGBAB) به عنوان عامل پخت آمینی برای پیش پلیمرهای یورتانی مخت وم به گروههای ایزوسیانات تهیه شده از واکنش مقدارگزارش می شود . کلیه مواد تهیه شده توسط روشهای مرسوم(CAPA) و پلی کاپرولاکتون (TDI) اضافی تولوئن دی ایزوسیاناتشناسایی شده و خواص فیزیکی و مکانیکی الاستومرهای نهایی نیز بررسی گردیده است