سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه غفاری – پژوهشگاه مواد و انرژی دانشگاه تریبت مدرس
محمدرضا رحیمی پور – پژوهشگاه مواد و انرژی
پروین علیزاده – پژوهشگاه مواد و انرژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین پژوهش شیشه سرامیک ماشین کاری شونده ی میکا – دایوپساید با اختلاط دو فریت شیشه در سیستم های SiO2-CaO-nA2o-Fe2O3-WO3,SiO2-Al2O3-B2O3-K2O-MgO-MgF2-TiO2 به ترتیب با نسبتهای ۷۰ و ۳۰ درصد وزنی تهیه و سنتز شد. قابلیت زینتر پذیری این شیشه سرامیک در محدوده ی دمایی ۹۵۰ تا ۱۰۲۰ درجه سانتیگراد و ۳ ساعت زمان ماندگاری بررسی شد. ساختارنمونه های زینتر شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شده و فازهای موجود از طریق پراش اشعه ی ایکس (XRD) مورد شناسایی قرار گرفتند. خواص مکانیکی نمونه های زینتر شده از قبیل استحکام خمشی و چقرمگی شکست اندازه گیری شد. با افزودن ۳۰% وزنی فریت شیشه ولاستونیت به فریت شیشه میکا فاز میله ای شکل دایوپساید تبلور می یابد که به بهبود خواص مکانیکی شیشه سرامیک میکا کمک می کند.