سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مونا ولی پور ابراهیمی – کارشناسی ارشد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدی باریکانی – استاد پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سیدمحمد سیدمحقق – استادیار پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در این پژوهش پل ی یورتان توزیع شده در آب با ااستفاده از پلی تترامتیلن اتر گلیکول (PTMG) تولوئن دی ایزوسیانات،(TDI)1-4 بوتان دی ال (BD) و دی متیلول پروپی ونیک اسید (DMPA) به عنوان مرکز یون ی،در مقیاس آزمایشگاه ی باروش اختلاط پیش پلیمر تهیه شده واثر تغییرجرم مولکول ی پلی ال بر خواص پلی یورتان توزیع شده در آب و فیلم قالب گیریشده از آن مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی خواص نمونه ها از آزمونهای فیزیکی مکانیکی مختلفی مانند،TG ، DMTAکشش ، زاویه تماس و سخت ی استفاده شد . همچنین اندازه ذرات در امولسیونهای تشکیل شده نیز مشخص گردید . نتایج، حاصل نشان داد که با افزایش جرم مولکول ی پلی ال استحکام کششیTg سختی ،اندازه ذرات و زاویه تماس کاهش یافنه و ،پایداری حرارتی افزایش می یابد.