سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی حسن زاده تبریزی – دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج – دانشگاه تربیت مدرس
حسین سرپولکی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر نانو پودر کامپوزیتی Al2O3-YAG به روش سل – ژل و با استفاده از نمک های کلریدی سنتز شد به طوری که پس از مخلوط کردن مواد اولیه در ۱۰۰ °C ، سل تشکیل و پس از ۱۵ دقیقه به ژل تبدیل می شود . ژل حاصـل بعـد از خشـک شدن آسیاب و در دماهای مختلف کلسینه شد . آنالیز اشعه ایکس (XRD) تشکیل فازهای میانی آلومینا و YAG را تا رسیدن به فازهای پایدار نشان می دهد به طوری که فاز آلفا آلومینا و فاز YAG در بالا تر از ۱۳۰۰ °C به طور کامل تشکیل مـی شـوند نتایج بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی حاکی از آن است که ابعاد پودر سنتز شده در ایـن روش بـه طـور متوسـط۹۵ nm میباشد