سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرناز جولازاده – دانشگاه اصفهان ، دانشکده قنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
امیر حسین نوارچیان – دانشگاه اصفهان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی
فرهاد صادقی –

چکیده:

در این تحقیق نانوکامپوزیت پلی یورتان – خاک رس به روش پلیمریزاسیون در محل با استفاده از پیش پلیمر متشکل از تولوئن دی ایزوسیانات و پلی اتیلن آدیپات گلایکول ، و همچنین متیلن بیس اورتو کلرو آنیلین به عنوان گسترش دهنده زنجیر ، با مونت موریلنیت اصلاح شده با یک یون آلی ، تهیه گریده است . با استفاده از روشی مبتنی بر طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ، شناسایی پیش پلیمر صورت گرفته و ساختار شیمیایی پلی یورتان و نانو کامپوزیت پلی یورتان – خاک رس مورد مطالعه قرار گرفته است . مورفولوژی نانوکامپوزیت پلییورتان – خاک رس از طریق روش دستگاهی پراش پرتو X مورد بررسی واقع شده است . مقایسه نتایج نشانگر بهبود مورفولوژی فازی و جایگزین زنجیرهای پلی یورتان در فضای بین لایه ای خاک رس می باشد . خواص مکانیکی نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته و بهبود در خواص کششی و مقاومت سایشی نانو کامپوزیت پلی یورتان – خاک رس به دلیل بر همکنش بین پلیمر و سطح سیلیکات لایه ای و پخش شدن مونت موریلنیت در ماتریس پلیمر ، نسبت خالص مشاهده شده است .