سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید اروج پور – کارشناس ارشد شیمی آلی
پرویز رشیدی رنجبر – هئیت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه در واحدهای استخراج حلالSX) مربوط به فلزات سنگین به ویژه مس، نیکل و کبالت از مخلوط استخراج کننده ها استفاده می شود. از معرف های مهمی که در این زمینه استفاده استفاده می شود LIX984N است. در این تحقیق اجزاء تشکیل دهنده ی این معرف بررسی و سنتز گردیدند. این معرف مخلوطی از آلدوکسیم و کتوکسیم نونیل فنول می باشد. با توجه به اینکه مخلوط این دو اکسیم پس از جذب مس تشکیل کراد و امولسیون می دهد از مواد فعال سطحی خاصی جهت رفع این مشکل استفاده شد. رقیق کننده ی مناسب به صورت مخلوطی از هیدروکربنها در آزمایشگاه تهیه گردید. لیچ لیکوری مشابه نمونه های صنعتی در آزمایشگاه ساخته شده و پس از تهیه محلولی ۱۰ درصد وزنی از استخراج کننده، تست های مربوط به مس گیری از لیچ لیکور و آزادسازی مس از کمپلکس تشکیل شده انجام شده و نتایج LIX984N تکرار گردید.