سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید جعفری – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت حرفه ای
حسن اصیلیان – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت حرفه ای
حسین کاظمیان – تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (NSTRI)

چکیده:

نانو ذرات طلا بر روی پایه های زئولیتی H-Y , Na-Y اصلاح شده از زئولیت نوع NH4-Y تهیه و فعالیت آنها در راکتور لوله کوارتزی بستر ثابت و تحت فشار اتسمفر اندازه گیری گردی. کاتالیست های تازه تهیه شده Ay/H-Y , Au/Na-Y در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد دارای قدرت اکسیداسیون COبه ترتیب میزان ۱۰۰% و ۵% می باشند. هر دو کاتالیست در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت دارای تبدیل ۱۰۰% می باشند و بعد از اینمرحله در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به ترتی دارای قدرت تبدیل ۶۳% و ۲۰% می باشند. تغییرات درصد عناصر کاتالیستها طی مراحل مختلف آزمایش با EDAX و تغییرات ساختار کریستالی پایه زئولیتی با FT-IR بررسی گردید.