سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی آراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
عبدالصمد زرین قلم مقدم – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
رامین کریم زاده – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد زنگوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این پژوهش فتوکاتالیستدر ابعاد ۵۰ تا ۱۰۰ نانومتر تولید گردید . تاثیر PH ، دما و مدت زمان اختلاط بر روی ساختار و اندازه ذرات CdSبررسی گردید . از تکنیک های XRD ,SEM , UV-Visible Absorbance و EDX جهت تعیین خصوصیات نمونه ها استفاده گردید . نتایج نشان داد که مدت زمان اختلاط نقش مهمی در نحوه رشد و ساختار کریستالی ذرات دارد . همچنین نتایج نشان داد که درجه اسیدیته محلول در شکل و اندازه ذرات تولید شده موثر است . سولفید کادمیوم تولید شده با روش هم رسوبی توسط ذرات TiO2پوشش داده شد .