سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی حسن زاده تبریزی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین سرپولکی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آلومینا یکی از سرامیک های مهم مهندسی می باشد که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . برای افزایش مقاومت به خزش این ماده از ایتریم آلومینیوم گارنت (Y3Al5O12 ,YAG) استفاده می شود . این ماده مقاومت به خزش آلومینا را بهبود می بخشد . در تحقیق حاضر نانو پودر کامپوزیتی Al2O3- 15 Vol. %YAG به روش سل ژل و با استفاده از نمک های کلریدی سنتز شد به طوری که پس از مخلوط کردن مواد اولیه در ۱۰۰ °C ، سل تشکیل و پس از ۱۵ دقیقه به ژل تبدیل می شود . ژل حاصل بعد از خشک شدن در ۶۰ °C ، در ۸۰۰ °C کلسینه شده و سپس پرس می شود و در دماهای مختلف (۱۵۰۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد)سینتر می گردد . آنالیز اشعه ایکس(XRD)تشکیل فازهای میانی آلومینا وYAG را تا رسیدن به فاز های پایدار نشان می دهد به طوری که فاز آلفا آلومینا و فاز YAG در بالاتر از ۱۳۰۰ °C به طور کامل تشکیل می شوند . آنالیز طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) وجود پیوندهای هیدروکسیدی را در ژل بدست آمده نشان می دهد که با افزایش دما این پیوند ها از بین می روند . برای اندازه گیری ابعاد پودر و ریزساختار حاصل از سینترینگ ، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد . نتایج حاکی از آن است که ابعاد پودر سنتز شده در این روش به طور متوسط ۱۰۰ nm می باشد . پس از انجام فرایند سینترینگ ریزساختار حاصل دارای ابعاد ۱۵۰ تا ۵۰۰ نانومتر می باشد . دانسیته نسبی نمونه های سینتر شده تا ۹۷ درصد دانسیته تئوری می رسد .