مقاله سنتز و شناسايي غشاء زئوليتي ZSM-5 از نانو کريستال هاي MFI بدون استفاده از ماده آلي قالب ساز و بررسي خواص جداسازي گازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: سنتز و شناسايي غشاء زئوليتي ZSM-5 از نانو کريستال هاي MFI بدون استفاده از ماده آلي قالب ساز و بررسي خواص جداسازي گازي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غشاء زئوليتي
مقاله ZSM-5
مقاله نانو کريستال
مقاله MFI
مقاله TPAOH
مقاله جداسازي گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيستاني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: احساني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديدري خمسه مطلق محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نانو کريستال هاي MFI در دو سايز کريستال متفاوت به دو روش هيدروترمال به کمک مايکرويو و رفلاکس دو دمايي تحت حمام روغن سنتز شد و با استفاده از روش رشد ثانويه، غشاء زئوليتي ZSM-5 روي پايه آلفا آلوميناي جوانه نشاني شده توسط  نانو کريستال هاي MFI سنتز شد. ارزيابي سطح غشاء توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)، تشکيل فيلم زئوليتي يکنواخت را به خوبي نشان داد. نتايج حاصل از تفرق اشعه X (XRD) ساختار کريستالي ZSM-5 را در اين غشاء تاييد کرد. چهار گاز مختلف شامل  H2، CH4،N2  و CO جهت بررسي فرايند عبور از ميان غشاء سنتز شده مورد استفاده قرار گرفتند. تاثير دما و فشار بر عبور پذيري و انتخابگري ايده آل مورد ارزيابي قرار گرفت. بهترين نتيجه براي گاز هيدروژن در دماي ۲۹۸ K و فشار خوراک ۱٫۲ bar برابر با ۲٫۵۸×۱۰mol.s.m2.Pa به دست آمد.