سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نسیم تدین پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

اتر های تاجی شکل دسته ای از ترکیبات هستند که بدلیل توانایی زیادشان در خلال پوشی کاتیون ها موجود توجه هستند. مشخصه کلیدی این ترکیبات می افزاید این باور است که این لیگاندها می توانند کاتیون های فلزی را انتخاب کنند و این انتخاب بر اساس لندازه کاتیون های فلزی و نسبت به شعاع کاتیون به قطر وانروالس داخلی صورت می گیرد. در واقع اندازه قسمت داخلی کراون اتر اندازه کاتیونی که میتواند آبپوشی نماید را تعیین می کند. یکی از انواع اترهای تاجی شکل آزاکراون اترها هستند که در این مقاله به سنتز ۱,۱۰-diazonia-18-crown-6 dichloide پرداخته می شود. ساختار این ترکیب توسط X-ray شناسایی شد.