سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا آزاد حسن باروق – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فاضله خزائی – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خدیجه کلاته – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از اتیلن دی آمین و سالیسیل آلدئید و ۳- متیل تیوپرو پیونالدیید به نسبت ۱:۱ نوعی لیگاند شیف باز است تهیه شد. لیگاند حاصل به کمک طیف سنجی های IR,1H-NMR,13C NMR شناسایی شده است.