سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالعلی عالمی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی
نسرین محسنی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی

چکیده:

بوراتهای روی از گذشته موضوع تحقیقی قابل توجه و مهمی، به خاطر کاربردهای مختلف آنها، بوده اند. بوراتهای روی بعنوان افزودنی های پلیمری، خاموش کننده های آتش، محافظ و نگهدارنده کامپوزیت های چوبی، عامل مؤثر در دترجنتها و … کاربرد دارند. تا کنون انواع مختلفی از بوراتهای روی بروش حالت جامد سنتز شده اند، که این روش مستلزم زمان طولانی و دمای بالا می باشد. در کار پژوهشی حاضر نوعی بورات روی با فرمول شیمیایی Zn4B6O13 تحت عنوان متابورات روی و فرم دوپه شده آن با ۵ mo1% از Cu (و درصدهای پائینتر از آن) اولین بار بروش سل-ژل سنتز گردید. این روش اولاً یک روش سریع بوده و نیاز به دماهای بالا و زمان طولانی ندارد، ثانیاً محصول بدست آمده از این روش دارای ذرات ریزتری می باشد. در این روش از اسید سیتریک (CA) و اتیلن گلیکول (EG) به عنوان مواد پلیمر ساز کمکی، که در مراحل نهایی قابل حذف هستند، استفاده شد. محصولات نهایی توسط دیفراکسیون اشعه( X(XRD و طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفتند.