سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالعلی عالمی – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی
رقیه ابراهیمی کلان – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی
عباس ابراهیمی کلان – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی

چکیده:

نانوکریستالهای اکسیدی با ساختار پیروکلر به علت دارا بودن خصوصیات نوری، الکترونی و کاتالیستی ویژه کاربردهای فراوانی را دارا می باشند. نانوکریستالهای اکسید پیروکلراستانات نئودمیوم در دمایی حدود ۲۰۰ درجه سانتیگراد تحت روش هیدروترمال سنتز شده سپس با ابزار مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش واکنش در محیط آبکی و قلیایی انجام می گیرد. ساختار پیروکلری ذرات سنتز شده توسط دستگاه XRD تعیین و بررسی شده است. سایر خصوصیات اکسیدهای سنتز شده با بهره گیری از روش FT-IR بررسی می گردد.