سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمت اله رحیمی – دانشکده شیمی،دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا اژدری طهرانی – دانشکده شیمی،دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید عاصی – دانشکده شیمی،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کلاسترهای نانو ذرات مس بوسیله روش حرارتی و فرآیند کاهش سونوشیمیایی کمپلکس هیدرازین کربوکسیلات مس ب دسـت می آید . نانو ذرات سنتز شده بوسیله TEM و XRD و طیف سنجی UV-vis مورد بررسی قرار گرفت . همچنـین خـواص کاتـالیزوری نـانو ذرات مس سنتز شده در مقابل نمونه تجاری پودر مس بررسی شد