سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم افشارپور – دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی
علیرضا محجوب – دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی

چکیده:

هیبرید ۰٫۵ WO3(4,4′-bipyridyl) از واکنش اکسید فلزی و لیگاند تحت شرایط هیدروترمال سنتز شده و بهکمک آنالیز عنصری, طیف سنجی مادون قرمز, انالیز حرارتی و پراش پودری اشعهXشناسایی شدهاست.الگوی پراش این ترکیب یک ساختار لایه ای از یک پلیمر دو بعدی را نشان می دهد که در آن لیگاند بای پیریدین در بین زنجیره های اکسید قرار گرفته و به صورت یک در میان به گروه های اکسید کوئوردینه شده است. این ترکیب به دلیل داشتن گروه های اکسو آزاد خاصیت کاتالیستی خوبی را در واکنشهای اکسیداسیون ترکیبات آلی نشان می دهد.