سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژانت سلیمان نژاد – گروه شیمی دانشگاه ایلام
یعقوب محمدزاده آذر قولنجی – گروه شیمی دانشگاه ایلام
شبنم هوشمند – گروه شیمی دانشگاه ایلام
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

کمپلکس (C(10)H(9)N(2))[ Fe(C(7)H(3)NO(4)(2)].3H(2)O ) یا (bipyH)[ Fe(pydc)(2)] .3H(2)O ) از واکنش بین (pydcH(2 (پیریدین -۶،۲ – دی کربوکسیلیک اسید) و ۲,۲′-bipy (بی پیریدین ۲، ‘۲) و آهن (III) تهیه شده است. شناسایی این ترکیب با استفاده از پراش پرتو ایکس تک بلور انجام شده است. ا ین کمپلکس در سیستم بلوری تری کلینیک با گروه فضایی P1 و با دومولکول در سلول واحد متبلور می شود. پارامترهای سلول واحد در این کمپلکس عبارتند از : a =9.4150(8) Å ،b = 10.8158(9) Å ،c = 13.0551(11) Å ،α = ۱۰۵٫۰۳۰۷۰ ˚(β=۱۰۰/۱۲۹۰(۱۰)˚, y=97/4640(10 این واحدها به وسیله ی پیوندهای هیدروژنی و بر هم کنش های الکترواستاتیک غیر کووالانسی با یکدیگر در ارتباط اند.