سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعیمه بحری لاله – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
شهرام مهدی پور عطائی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسن عربی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هدف از پروژه تحقیقاتی حاضر، تهیه پلی‌آمیدهایی می‌باشد که قابلیت حلالیت و در نتیجه فراورش مناسب داشته و خواص فیزیکی ـ حرارتی مطلوبی از خود نشان دهند، بنابراین اصلاحات ساختاری ذیل مورد نظر قرار گرفت:‌(۱) وارد کردن استخلافهای حجیم و معلق در مونومر، (۲) دخیل نمودن اتصال آمیدی، (۳) فنیل‌دار نمودن مونومر. تهیه دی آمینی با پیش ساختار آمیدی ویژه بعنوان منومر اصلی، جهت تهیه پلی‌آمیدهایی که بتوانند این خصوصیات را به پلیمرهای نهایی القاء کننده مورد نظر قرار گرفت. از واکنش پلی تراکمی این دی آمین با انواع دی اسیدهای تجاری شامل ترفتالونیل کلرید (TPC)، ایزوفتالونیل کلراید (IPC)، آدیپونیل کلرید(AC) و سباکونیل کلرید (SC) پلی‌آمیدهای مختلف تهیه شد. ساختار پلی‌آمیدهای حاصله با استفاده از IR، NMR و آنالیز عنصری تأیید و تعیین گردید. به منظور مطالعه خواص و رفتار حرارتی پلیمرهای حاصله از تکنیک‌های DSC و TGA استفاده شد. دمای انتقال شیشه‌ای پلیمرها حدود ۱۶۶ تا ۲۰۳ درجه سانتیگراد ملاحظه گردید. مقاومت حرارتی پلیمرها با استفاده از تکنیک TGA در هوا با سرعت ۱۰ درجه سانتیگراد در دقیقه اندازه‌گیری شد. پلیمرهای حاصله از مقاومت حرارتی بالایی برخوردار بودند. همچنین حلالیت پلیمرهای حاصله نیز در حلالهای قطبی نظیر DMF ,‌ NMP , DMAC بررسی گردید. حلالیت پلیمرهای تهیه شده حدود g/dl 2/5 – ۱/۲ بود.