سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره عبداللهی بانوئی – تهران- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مسعود فرونچی – تهران- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی و نفت
سوسن دادبین – تهران- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده کاربرد پرتو

چکیده:

کوپلیمر اکریل آمید و مونومر کاتیونی (Methacryloyloxy ethyl) trimethyl ammonium chloride سنتز شد و با دستگاه های HNMR ، CNMR و FTIR مورد شناسایی قرار گرفت. هر سه طیف ساختار کوپلیمر را تایید کرد و با استفاده از طیف HNMR کوپلیمر، نسبت مونومر ها در کوپلیمر بدست آمد که برابر با نسبت مونومر ها قبل از پلیمریزاسیون بود. رفتار این کوپلیمر در محلول با رسم نمودار ویسکوزیته ذاتی بر حسب دما بررسی شد و با رفتار پلی اکریل آمید مقایسه گردید. رفتار حرارتی این کوپلیمر با دستگاه DSC مطالعه شد.