سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا آزاد حسن باروق – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فاضله خزائی – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خدیجه کلاته – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی لیگند جدید باز شیف از ۵-آمینو -۲- متوکسی پیریدین و سالیسیل آلدئید سنتز می شود وسپس با افزودن نمک کلرید روی به لیگاند به صورت تمپلیت کمپلکس روی به دست مده است محصول نیز به وسیله آنالیز ICP و طیفهای اسپکتروسکوپی IR ,CNMR,HNMR محاسباتی شناسایی و بررسی شده است شواهد طیف سنجی نشان می دهد که کربن از آلدهید و نیتروژن از آمین به هم اتصال پیدا خواهند کرد.