سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاضله خزائی – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
زهرا آزاد حسن باروق – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا لیگاند بازشیف تهیه شده است به این ترتیب که سالیسیل آلدهید با اتیلن دی آمین مخلوط شد و سپس از طریق روش تمپلیت کمپلکس پالادیم تهیه شده است با استفاده از تکنیکهای طیف سنجی مادون قرمز، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته کربن و همچنین آنالیز ICP و تجزیه عنصری بلور حاصل مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته شد.