سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا آزاد حسن باروق – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فاضله خزائی – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مرضیه جعفری – شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

لیگاند بازشیف توسط ۲- هیدروکسی بنزآلدهید و p- تولوئیدین که یکی از مشتقات آنیلین است در حضور اتانول به عنوان حلال تهیه شد و سپس با افزودن نیترات کبالت به ترکیب حاصل کمپلکس کبالت تهیه شد. کمپلکس حاصل به کمک طیف سنجی های IR,1H-NMR,13C-NMR شناسایی شده است و نامگذاری ها از روش ایوپاک می باشد.