مقاله سنتز و كاربرد ماده رنگزاي ديسپرس ۳- (۶- ((۴- اتيل ۲- هيدروكسي اتيل) آمينو) فنيل) دي آزينيل) -۱، ۳- دي اکسو – H؛ ۱- بنزو – [de] ايزوكوئينولين -۲- (۳H) ايل) پروپانوئيك اسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: سنتز و كاربرد ماده رنگزاي ديسپرس ۳- (۶- ((۴- اتيل ۲- هيدروكسي اتيل) آمينو) فنيل) دي آزينيل) -۱، ۳- دي اکسو – H؛ ۱- بنزو – [de] ايزوكوئينولين -۲- (۳H) ايل) پروپانوئيك اسيد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزوكوئينولين
مقاله ماده رنگزاي ديسپرس
مقاله سولواتوكروميزم
مقاله سنتز
مقاله رنگرزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرنجيگ كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: عامري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صدردادرس فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يك ماده رنگزاي ديسپرس بر پايه نفتاليميد با به كار بردن ۳-(۶-آمينو-۱، ۳-دي اكسو-۱H- بنزو [de]  ايزوكوئينولين–(۳H)-2ايل) پروپانوئيك اسيد به عنوان جزء دي آزوته شونده و N- اتيل-N- هيدروكسي اتيل آنيلين به عنوان جزء جفت شونده سنتز گرديد. ماده رنگزاي سنتز شده پس از خالص سازي به روش هاي آناليز دستگاهي FTIR، ۱HNMR، DSC و UV-Vis شناسايي گرديد. ويژگي هاي اسپكتروفوتومتري ماده رنگزا در حلال هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه ماده رنگزاي سنتز شده داراي اثر سولواتوكروميزم مثبت بوده و داراي طول موج بيشينه جذب و ضريب جذب مولار به ترتيب ۵۲۴٫۳ nm و ۳۴۱۲۵ l mol-1 cm-1 در استن مي باشد. ماده رنگزاي سنتز شده جهت رنگرزي الياف نايلون، پلي استر و آكريليك به كار برده شد و اثر دما، زمان و قابليت رنگرزي بر روي سه ليف مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ماده رنگزاي سنتز شده قابليت رنگرزي خوبي بر روي الياف نايلوني دارد و داراي ثبات شستشويي ۵، ثبات مالشي ۵ و ثبات نوري ۳ بر روي اين ليف مي باشد.