سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید هراتی زاده – دانشکده علوم دانشگاه شاهرود
عباس یوسفی – موسسه تحقیقاتی و پژوهشی پرطاووس، مشهد
محمد حسینی – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آلیاژهای فلزی که کاربرد گسترده ای در ارتپدی و ساخت ایمپلنت ها و اعضای مصنوعی دارند، نتوانسته اند از خود خواص مکانیکی و بیولوژیکی مطلوب را به عنوان یک جایگزین مناسب و کاشت ایده آل برای بافتهای استخوانی، نشان دهند. ولی کاربرد طبی سرامیک ها به دلیل سازگاری بیولوژیکی و همخوانی با بافتهای استخوانی بیش از پیش در حال گسترش است.
شیشه سرامیک آپاتیت-ولاستونیت (Apatite Wollasonite Glass ceramic) که آن را بطور خلاصه با A/W نشان می دهیم از جمله بیوسرامیکهای مناسب برای جایگزینی بافتهای استخوانی است و ساخت ایمپلنت های بیواکتیو و پروتزهای مفصلی به کمک این ماده امکان پذیر است. این ترکیب بر خلاف فلزات و گروهی از بیوسرامیکها قادر است با بافتهای سخت و حتی بافتهای نرم بدن اتصالات و پیوندهای بسیار محکمی را برقرار سازد. این مقاله به سنتز و مطالعه ساختار شیشه سرامیک A/W می پردازد. ترکیب شیمیایی A/W به صورت زیر است.
(SiO2(%34)-CaO(%44/7)-P2O5(%16/2)-MgO(%4/6)-Caf2(%0/5
که اعدا داخل پرانتز در صد وزنی را نشان می دند. شیشه سرامیک A/W شامل فاز آمورف SiO2 و فاز کریستال آپاتیت و ولاستونیت است.
نمونه هایی از این شیشه سرامیک سنتز شده و پس از تهیه و پولیش نمونه ها مطالعات ساختاز آنها توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM)، میکروسکوپ نوری و پرتو X انجام شده است. میزان سختی نمونه ها نیز تعیین شده است.