سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مستغنی – دانشگاه پیام نور آباده، دانشکده شیمی
سهراب عبداللهی – دانشگاه پیام نور آباده، دانشکده شیمی
نصرت الله محمودی – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
عباس بایگان – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

چکیده:

در دهه های اخیر، با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از پیشرفت های سریع تکنولوژی و استفاده ی بی رویه از مواد شیمیای و منابع مختلف انرژی در صنایع، رویکرد ویژه ای از سوی پژوهشگران و متخصصان به موضوع محیط زیست شده است. در این راستا، یکی از هدف های مهم دانشمندان، دستیابی بهدانش و تکنولوژی تولید فیلترها و جدا کننده ها در ابعاد بسیار کوچک بوده است که از آن برای جداسازی و انتقالات شیمیایی در پژوهش های نانواستفاده می شود. در این پژوهش از ۲- استیل تیوفن و کلرید مس II به عنوان کاتالیست برای سنتز ترکیبی با نام ۱، ۳، ۵ – تریس (۲- تینیل) بنزن استفاده شده است. این ملکول سه گوش سنتز شده می تواند به کلاترات انعطاف پذیر یا مولکول شبه قفس (نانوقفس) تبدیل شود.