سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
سمیرا طاهرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه زنجان
محمدحسین رسولی فرد – استادیار شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
سعید سید دراجی – استادیار شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده:
رنگ اولین ویژگی قابل تشخیص آلودگی در پساب ها می باشد. بسیاری از صنایع مانند نساجی، غذایی و غیره از ترکیبات الی به عنوان مواد رنگزا برای رنگ آمیزی محصولات خود استفاده می کنند. در پروژه حاضر به مطالعه تخریب ماده ی آلی رنگزای قرمز قلیایی ۴۶ ازمحلول آبی توسط فرایند اکسایش پیشرفته در حضور روی استانات پرداخته شد. استانات روی مهمترین اکسید نیمه رسانای سه تایی با مورفولوژی های مختلف به روش های مختلف قابل سنتز است که به روش همرسویی سنتز شد. این فتوکاتالیزور با داشتن ویژگی هایی چون پایداری در تمام pH ها، رسانایی الکتریکی بالا، با ساختار هشت وجهی، باند گپ انرژی ۳٫۶ ev به عنوان فتوکاتالیزور مناسب جهت حذف آلایندهاه ها در حضور UV انتخاب شده است. شرایط بهینه برای انجام آزمایش ۱۶ppm آلاینده رنگزا، ۱۱۰ppm فتوکاتالیزور و pH بهینه برابر ۸۸ به دست آمد.