سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال الدین قرنجیگ – عضو هیات علمی پژوهشکده صنایع رنگ ایران، پژوهشکده صنایع رنگ ایران-گرو
مختار آرامی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده صنایع رنگ ایران-گروه
حجت خراطی – دانشجوی مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی، پژوهشکده صنایع رنگ ایران-
علیرضا حاتم آبادی فراهانی – دانشجوی مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی، پژوهشکده صنایع رنگ ایران-

چکیده:

۴-آمینو -N- اتیل گلایسینات نفتالیمید از آسنفتین سنتز شد . در این راستا آسنفتین با اسیدنیتریک نیترودار گردید تا ۵- نیترو آسنفتین بدست آمد . این ماده در حضور دی کرومات سدیم و اسید استیک اکسیده شد و ۴- نیترو- ا ، ۸ – انیدرید نفتالیک بدست آمد . واکنش های ایمید دار کردن و احیا واکنش های بعدی اتیل گلایسینات نفتالیمید انجام – N – بودند که به ترتیب برروی ۴- نیترو- ا ، ۸ – انیدرید نفتالیک و ۴- آمینو شدند . مواد سنتز شده از طریقDSC و H-NMR ، FTIRمورد شناسایی قرار گرفتند . ۴-آمینو – N – اتیل گلایسینات نفتالیمید برای رنگرزی الیاف پلی استر به روشH.Tبه کار رفت و برخی از خواص رنگرزی و خواصثباتی آنها مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده قادر است الیاف پلی استر را به رنگ زرد فلورسنتی رنگ کند و ثبات نوری ضعیف و ثبات شستشوی بسیار خوبی ایجاد کند . ماده رنگزایسنتز شده برروی الیاف پلی استر قابلیت رنگ کنندگی و یکنواختی خوبی دارد