سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال الدین قرنجیگ – گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی پژوهشکده صنایع رنگ
فرحناز صدردادرس –

چکیده:

در این مقاله ، سنتر و کاربرد یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه آزونفتالیمید مورد بررسی قرار گرفته است . ماده رنگزای مورد نظر از آسنفتین بوسیله انجام یکسری واکنش های متوالی از قبیل نیتراسیون ، اکسیداسیون ، آمین دار کردن ، احیاء ، دی آزوتاسیون و کوپلینگ بدست آمد . ماده رنگزای سنتز شده پس از خالص سازی بوسیله روشهای آنالیز دستگاهیHNMR,FTIR,DSC و اسپکتروفتومتری Uv-vis شناسایی شد و ویژگی های رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر بررسی گردید . ماده رنگزای سنتز شده نشان داد که قابلیت رنگرزی الیاف پلی استر را دارد و خواص ثباتی خوبی بر روی این الیاف ایجاد می کند . ماده رنگزای سنتز شده به عنوان یک ماده رنگزای دوستدار محیط زیست پتانسیل حذف هیدروسولفیت سدیم را در فرآیند شستشوی احیایی کالای رنگرزی شده دارد .