سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا کلانتری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا
علی اکبر بابالو – دانشکده مهندسی
اکرم کاظم زاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا
بهروز بیاتی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا

چکیده:

زئولیتها ترکیبات میکرو متخلخل کریستالی از هیدرات معدنی هستند که ساختار آنها شبکه های سه بعدی از ALO4 و SiO4 چهار وجهی با اندازه ۳ تا ۱۰ انگستروم است. زئولیت ZSM-5) MFI و سیلیکالیت‐١)یکی از مهمترین زئولیتها است. این زئولیت دارای دو نوع کانال مستقیم و سینوسی با اندازه متوسط ۵/۵×۵/۱ انگستروم است و ساختار منحصر بفرد آن باعث شده است این زئولیت توانایی زیادی در جداسازی هیدروکربنها داشته باشد. در همین راستا در این تحقیق سنتز دونوع پودر زئولیتی سیلیکالیت‐ ۱ با استفاده از روش مرسوم سل‐ژل بررسی شده است. برای تعی ین مشخصات پودر سنتزی از روشهای استانداردXRD و SEM استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از قالب TPAOH برای سنتز پودر زئولیتی با ذرات میکرومتری و کریستالیتی بالا مناسب بوده ولی استفاده از قالب TPABr برای رشد لایه ثانویه با دانه بندی اولیه برای سنتز غشا مناسب است.