سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز اقبالی کوهی – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مسائل اساسی در تهیه پودر تیتانات باریم به روش همرسوبی، رسوب ترجیحی از یونهای ۲+ به Ba و Ti+4 محلول است. به این ترتیب که در مرحله اول رسوب فاز هیدروکسید غنی از هیدروکسید Ti تشکیل می شود و در مرحله بعد یون Ba+2 تدریج به داخل ساختمان تیتانیوم نفوذ می نماید.
هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر عواملی مانند دما و pH به هنگام رسوب است. غلظت یونها و زمان aging محلول بیش از سایر عوامل در تعیین مقدار نفوذ باریم به ساختمان هیدروکسید موثر می باشند.