سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیار والفی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
تورج عبادزاده – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
کاوس فلامکی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
مهران صولتی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

پودر نانو بلورین زیرکونیای پایدار شده با ایتریا با استفاده از فرآیند سنتز احتراقی محلول و به کار گیری گلایسین، نیترات زیرکونیل و نیترات ایتریم به عنوان مو اد اولیه، تهیه شد . رفتار حرارتی ژل استوکیومتری با استفاده از آنالیز STA وارزیابی خواص پودری با دستگاههای TEM,SEM,BET,XRD مورد بررسی قرار گرفت . تاثیر نسبت سوخت به اکسنده ) )φ در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دهنده این مطلب است که نسبت سوخت به اکسنده مهمترین پارامتر جهت کنترل خواص پودری می باشد