سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا کلانتری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا
علی اکبر بابالو – دانشکده مهندسی
اکرم کاظم زاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا
بهروز بیاتی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز-مرکز تحقیقات مواد نا

چکیده:

ساخت غشاهای زئولیتی سودالیت به دلیل اندازه حفرات ذاتی سودالیت (۰/۲۸nm) میتواند پتانسیل خوبی برای جداسازی مولکولهای کوچک گازی نظیر هلیم و هیدروژن را داشته باشد. در این تحقیق زئولیت سودالیت و همچنین غشای زئولیتی آن به روش رشد ثانویه و رشد درجا برروی پایه سرامیکی α- آلومینا با ترکیب درصد مشخص مواد اولیه که قبلا با روش هیدروترمال با استفاد از میکرووی و سنتز شده بود، با استفاده از روش هیدروترمال معمولی که میتواند به عنوان روشی ساده و کم هزینه در این مورد مطرح شود، سنتز گردید. زئولیت و غشای زئولیتی سنتز شده با استفاده از روش پراش اشعه X ، و تصاویر میکروسکوپ پویشی مورد شناسایی قرار گرفتند و همچنین اثر زمان حرارت دهی روی خواص نهایی زئولیت سنتز شده، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که افزایش زمان سنتز سبب تبدیل زئولیت سودالیت به زئولیت نوع A می شود .