سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید پیروی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی اکبر بابالو – دانشکده مه
معصومه اخفش اردستانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
میرکریم رضوی آقجه – دانشکده مه

چکیده:

کوپلیمرهای پلی آمید‐پلی اتر به دلیل داشتن ویژگی های منحصر بفرد ساختاری، پتانسیل بالایی در صنایع گوناگون بویژه جداسازی گازها دارند. استفاده از این کوپلیمرها در ساخت غشاهای هیبریدی جهت شیرین سازی گاز از اهداف عمده سنتز این نوع کوپلیمر محسوب میشود. در این تحقیق، کوپلیمر پلی آمید‐پلی اتر با ریزساختار کنترل شده به روش
پلیمریزاسیون تراکمی مذاب سنتز شد. سپس ساختار شیمیایی، کریستالی، حرارتی و مورفولوژی کوپلیمر سنتز شده از طریق آنالیزهای TG-DTA ،FT-IR و AFM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج FTIR نشان دهنده حضور قابل انتظار گروه های استری در ساختار کوپلیمر سنتز شده بود. همچنین آنالیز حرارتی و تصاویر AFM گرفته شده از سطح نمونه، نشان دهنده ریزساختارهای کنترل شده در ابعاد نانومتری و ساختارهای جدایش یافته میکروفازی بودند.