سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان حسین نژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
علیرضا خسروی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
کمال الدین قرنجیگ – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی

چکیده:

یک ماده رنگزای مونو آزو اسیدی با بکاربردن ۴-آمینو-N-متیل نفتالیمید به عنوان جز دی آزوته شونده و ۱-نفتول- ۶-آمینو- ۳-سولفونیک اسید (J-اسید) بعنوان جز کوپل شونده سنتز شد . ماده رنگزای سنتز شده به روش های آنالیز دستگاهی HNMR،FTIR و آنالیز عنصری شناسایی شد. بررسی ویژگی های اسپکتروفتومتری ماده رنگزای سنتز شده در مخلوطی از DMF و آب نشان داد که ماده رنگزای سنتز شده دارای قدرت رنگی مناسبی است و رنگ آبی دارد. اثر سولواتوکرومیسم ماده رنگزای سنتز شده در حلال های مختلف نشان داد که طیف های اسپکتوفتومتری این ترکیب جابجایی باندهای باتوکرومیک اضافی با شدت متفاوت را در حلال های قطبی تر نشان می دهند. در نهایت رنگرزی این ماده رنگزا روی نایلون انجام شد و ویژگی های رنگرزی و ثباتهای آن مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که ماده رنگزای سنتز شده قابلیت رنگرزی الیاف پلی آمید را دارد و ثباتهای نسبتا خوبی را ایجاد می کند.