سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال الدین قرنجیگ – مربی گروه پژوهشی ساخت مواد رنگزا و محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ
مختار آرامی – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حجت خراطی – کارشناس گروه پژوهشی ساخت مواد رنگزا و محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ
جواد مختاری – استادیار دپارتمان مهندسی نساجی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله سنتز یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید با خاصیت فلورسنتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه -۴ نیترو-۱، -۸ انیدرید نفتالیک از آسنفتین بوسیله انجام واکنش های نیتراسیون و اکسیداسیون بدست آمد. سپس -۴ نیترو-۱، -۸ انیدرید نفتالیک در محیط الکلی و تحت شرایط رفلاکس با متیل گلایسینات واکنش داد. ماده رنگزای سنتز شده از واکنش متیل ( -۴ نیترو-۱، -۸ نفتالیمیدو) اتانوات با کلرید قلع در اسید کلریدریک بدست آمد. ماده رنگزای سنتز شده برای رنگرزی الیاف پلی استر به روش H.T به کار رفت و برخی از خواص رنگرزی و خواص ثباتی آنها مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده قادر است الیاف پلی استر را به رنگ زرد فلورسنتی رنگ کند و ثبات نوری نسبتا ضعیف و ثبات شستشوی بسیار خوبی ایجاد کند . ماده رنگزای سنتز شده برروی الیاف پلی استر قابلیت رنگ کنندگی و یکنواختی خوبی دارد.