سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریا پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا خسروی – استادیار دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرا
سیامک مرادیان – استاد دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
کمال الدین قرنجیگ – مربی پژوهشکده صنایع رنگ ایران-تهران-ایران

چکیده:

تحقیقات انجام شده بر روی نفتالیمیدها و مشتقاتشان نقش مهم آن ها را به عنوان مواد واسطه برای تهیه مواد رنگزا نشان می دهد. در این مقاله سنتز ترکیب ٤- هیدروکسی -N – ٣- متوکسی پروپیل ۱-، ٨- نفتالیمید از نمک پتاسیم ٤- سولفو ١-، ۸- انیدرید نفتالیک مورد بررسی قرار گرفت.فرآیند سنتز شامل دو مرحله بود:ایمیددار کردن و هیدروکسی دار کردن.در این روش نمک پتاسیم ٤- سولفو ١-، ۸- انیدرید نفتالیک با هم زدن در مخلوط حلال و آمین هم زده شد و سپس ایمید حاصل در محلول آبی هیدروکسید پتاسیم رفلاکس شدکه خلوص و راندمان خوبی به دست آمد.محصول سنتز شده با استفاده از روش های آنالیز دستگاهی مانند DSC، FTIR و H-NMR شناسایی شد. در نهایت کوپلر بدست آمده با پارا نیترو آنیلین کوپل شد تا ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس حاصل شود.