سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محمدحسین اخباری شاد – استادیار و دکتاری تخصصی شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
هیرو دادیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

چکیده:
سنتز مشتقات پلی هیدروکینولین ها از طریق واکنش تراکمی چهارجزیی، بین انواع آلدهیدهای آروماتیک، ۵ و ۵- دی متیل -۱ و ۳ سیکوهگزادیون (دیمیدون)، اتیل استواستات و آمونیوم استات در حضور دی سدیم پیرو فسفات ((Na(2)H(2)P(2)O(7) به عنوان کاتالیست در دمای ۸۵-۹۰ درجه سانتیگراد و حلال آب و به صورت تک مرحله ای انجام گردید. روش ارائه شده دارای مزایای متعددی مانند ساده بودن روش، زمان کوتاه واکنش و راندمان بالا می باشد. برای شناسایی مشتقات تهیه شده از طیف های CHN, (1)H-NMR, FT-IR و اندازه گیری نقطه ذوب استفاده گردید.