سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرمون فضل الله – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، تهران – ایران
سیدعنایت اله متقی نژاد – گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، تهران، ایران
مجید عبدوس – گروه شیمی ، دانشگاه امیرکبیر، تهران – ایران
فائزه عباسی – گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، تهران، ایران

چکیده:

یدرازون آمیدها یا آمیدرازون ها در سنتز ترکیبات آلی مورد توجه گسترده ای قرار گرفته اند. این حدواسط های بسیار مهم به طور معمول خود به عنوان مواد اولیه مناسبی برای تهیه ترکیبات هترا آروماتیک مورد استفاده قرار می گیرد همچنین خواص بیولوژیکی و ضد میکروبی آنها در سالهای اخیر به خوبی مورد مطالعه قرا رگرفته است دراین مطالعه ما مواد اولیه ساده ای را برای سنتز بعضی از انواع این مولکولها مورد استفاده قرا رداده ایم. براساس این روش کارها سنتز تک مرحله ای ساده ای را برای تهیه مولکول ۲-(N- پارا – متیل بنزوئیل هیدرازونو ) – H2 – 7 – هیدروکسی کرومن – ۳ – کربوکسامید پیشنهاد شده است. بهینه سازی هایی نیز برای سنتز ایمینو کومارین ها و هیدرازیدها، دراین مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.