سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا محجوب – هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه شیمی
عبدالرضا نیلچی – هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران
سیمین جانی تبار درزی – دانشجوی دکتری شیمی معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
ستار درگاهی ملکی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تیتانیوم دی اکسید نانو حفره به روش سل – ژل با قالب گیری از سورفاکتانت، از مواد اولیه TiCl4 و P-123 تهیه شد. روش تهیه شامل تجمیع مایسل ها و تشکیل کریستال مایع و سپس تراکم TiO2 بر روی قالب تولید شده می باشد. پس از تثبیت آرایش TiO2، قالب کریستال مایع با کلسینه شدن خارج می شود و تنها ساختار نانو حفره باقی می ماند. تولید این TiO2 نانوساختار با استفاده از DTA ,TGA ,SEM ,XRD و اسپکتروسکوپی UV-VIS مورد تایید قرار گرفت. گاف نواری این نیمه هادی در حدود ۳ ev محاسبه شد. سپس فعالیت فوتو کاتالیستی TiO2 تهیه شده با تخریب ساختار کنگورد مورد ارزیابی قرار گرفت. این فوتو کاتالیست دارای فعالیت بالا بوده و قادر به حذف ۸۰% کنگورد در ۹۰ دقیقه می باشد.