مقاله سنتز۱-سيکلوپروپيل-۶- فلورو-۱، ۴-دي هيدرو، ۸-متوکسي-۷- (۴- (۲- (۲-تينيل) -۲-ايل) -۲-هيدروکسي ايمينواتيل) -۳-متيل پيپرازين-۱-ايل) -۴-اکسو-۳-کينولون کربوکسيليک اسيد با اثر ضد ميکروب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: سنتز۱-سيکلوپروپيل-۶- فلورو-۱، ۴-دي هيدرو، ۸-متوکسي-۷- (۴- (۲- (۲-تينيل) -۲-ايل) -۲-هيدروکسي ايمينواتيل) -۳-متيل پيپرازين-۱-ايل) -۴-اکسو-۳-کينولون کربوکسيليک اسيد با اثر ضد ميکروب
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کينولون
مقاله تيوفن
مقاله اکسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسيني نگار
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: لطافت بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مصحفي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرومدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيب جديدي از -۷ پيپرازين کينولون ها که در آن گروه -۲ (-۲تيوفن-۲-ايل) اتيل به حلقه پيپرازين متصل مي شود، سنتز شده و اثر ضد ميکروبي آن روي يک سري از باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفي با استفاده از روش agar dilution procedure بررسي شده است. نتيجه نشان مي دهد اين ترکيب با نام سيکلوپروپيل-۶-فلورو-۱،-۴  دي هيدرو، -۸متوکسي-۷- (-۴ ((-۲تينيل)-۲- ايل) -۲-هيدروکسي ايمينواتيل) -۳-متيل پيپرازين-۱-ايل) -۴-اکسو-۳-کينولون کربوکسيليک اسيد، فعاليت ضد ميکروبي بهتري نسبت به ترکيب گتي فلوکساسين دارد.