سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عنایت الله متقی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- گروه شیمی
سعیده سوزنگر زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- گروه شیمی
فاطمه صالحی آذر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- گروه شیمی

چکیده:

با توجه به کاربرد وسیع پلیمرهای سلولزی از جمله صنایع نساجی، رنگ و … ایجاد خاصیت فلئورسانسی در این دسته از پلیمرها نیز می تواند کاربرد وسیعی در صنایع رنگ، صنایع نساجی و پوشش های سطحی داشته باشد برای نمونه می توان به استفاده از این نوع پلیمرها در البسه گروه های نجات اشاره نمود در این پروژه سعی بر آن است تا با استفاده از دانسیل کلراید (۵ دی متیل آمینو نفتالن -۱- سولفونیل کلراید) خاصیت فلئورسانسی را ر این دسته از پلیمرها ایجاد نمود. دانسیل کلراید به تنهایی خاصیت فلئورسانسی چندانی ندارد ولی با جانشینی و قرار گرفتن بر روی مولکول های دیگر باعث ایجاد این خاصیت در آنها می پردد. برای دسته به این مهم اساس کار چنین می باشد که در ابتدا سلولز را با واکنش داده تا سلولز قلیایی حاصل شود و به یک ذره نوکلئوفیلی مناسب تبدیل گردد، از آنجائیکه سلولز در حلالهای بسیار قطبی از جمله آّب، دی متیل سولفوکسید (DMSO) و استونیتریل نیز انحلال ناپذیر می باشد با ایجاد حالت متورم در سلولز شرایط برای انجام واکنش بصورت هتروژن فراهم می گردد. سپس پلیمر حاصل با دانسیل کلراید در مقادیر مختلف و شرایط متفاوت واکنش داده می شود. بدین ترتیب در این پروژه علاوه بر سنتز پلی ال فلئورسنت سلولز شرایط بهینه و مقدار کمی مواد واکنشگر نیز مشخص گردیده است.