مقاله سنت آموزش رياضي در دوران طلايي ايراني/اسلامي: تمثيلي براي جهاني شدن و بومي ماندن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات برنامه درسي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: سنت آموزش رياضي در دوران طلايي ايراني/اسلامي: تمثيلي براي جهاني شدن و بومي ماندن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ/سنت رياضي ايرانيان
مقاله سنت آموزش رياضي ايرانيان
مقاله رياضيات ايراني/اسلامي
مقاله برنامه درسي رياضي
مقاله نهضت ترجمه
مقاله سنت نقد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گويا زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايرانيان، بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي، مقام انسان را والا و او را شايسته عروج به بلندترين مرتبه مي دانستند. بدين سبب ساختند و توليد کردند و دستاوردهاي خود را با سخاوت در اختيار همگان قرار دادند و علوم بسياري را در جهان پايه ريزي نمودند که بنيان محکمي براي رنسانس بي نظير غرب فراهم آورد. هدف اين مقاله، بررسي اجمالي آن دوران، به منظور شناسايي ويژگي هاي آموزشي است که بسترساز چنين توفيقِ بي نظيري در جهان شد؛ دوراني که در آن، آموزش رياضي در عين محترم شمردن رياضيات قومي و بومي، بر جهاني شدن تاکيد داشت. همچنين، اين بررسي کمک مي کند تا با دقت بيشتري سنت آموزش رياضي سده گذشته را که ويژگي هاي رياضيات ايراني/اسلامي را نداشت و با فرهنگ بومي بيگانه بود و شايد بدين جهت ثمرات آن محدود بود، مورد بررسي کارشناسانه قرار گيرد. انتظار مي رود که با نقد اين دو دوره تاريخي، امکان تدوين يک برنامه درسي رياضي فراهم شود که در عين جهاني بودن، فرهنگ بومي را محترم شمارد و امکان تبادل آن را با برنامه هاي درسي ساير کشورها ايجاد کند.