مقاله سنت گرايي، تجدد گرايي، پساتجدد گرايي در انديشه شهيد مطهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: سنت گرايي، تجدد گرايي، پساتجدد گرايي در انديشه شهيد مطهري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتضي مطهري
مقاله تاريخ انديشه اسلامي
مقاله سنت
مقاله تجدد
مقاله پسا تجدد
مقاله کليسا
مقاله قلمرو دين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقيان ورزنه رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه سنت و تجدد از مباحثي است که پرداختن به آن تقريبا در همه حوزه هاي معرفتي انسان عصر جديد و نيز در شيوه مواجهه فرهنگ و تمدن غرب با فرهنگها و تمدنهاي ديگر، گريزناپذير است. در اين مقاله، پس از تعريف اصطلاحات سنت، تجدد، پساتجدد و ويژگيهاي انسان سنت گرا، تجددگرا و پساتجددگرا به اين مهم پرداخته مي شود که از نظر متفکر بزرگ، شهيد مطهري، عدم تفکيک اجزاي سنت و سرايت تقدسِ بخشي از آن به بخشهاي ديگر، علت العلل چالش بين سنت و تجدد در فرهنگ و تمدن مغرب زمين بوده است. اين چالش، حوالت تاريخي هر فرهنگ و تمدني نيست. در عالم غرب حوادثي رخ داد که اين نگرش به عالم و آدم، حاصل آن بود. راه برون رفت از اين چالش نيز تفکيک اجزاي مقدس و غيرمقدس سنت و توجه به ساحتهاي مختلف وجودي انسان است. سنت، به مفهوم خاص آن (سنت حکمي)، بنياني مرصوص براي هر فرهنگ و تمدني است. همچنين، به اين مهم پرداخته مي شود که انسان پساتجددگرا، اگرچه بسياري از مباني فکري انسان متجدد را به نقد کشيده است، اما به دليل غفلت از علل ايجاد بحرانهاي فراروي انسان متجدد، به بيراهه رفته و با افتادن در دام شکاکيت و نسبي گرايي، از آرامش ناشي از علم حقيقي و بنيان هاي استوار سنت محروم مانده است.